Registration

Posted on 26/04/2024at 10:32 106 views
RECC

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

A. Đăng ký Hội viên

Để trở thành hội viên của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), quý Doanh nghiệp hãy điền đầy đủ thông tin vào

 Mẫu đăng ký.

Văn phòng VECOM sẽ liên hệ và hỗ trợ Quý Doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục gia nhập trong 3 ngày làm việc.

B. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIA NHẬP

Thủ tục đăng ký gia nhập VECOM đối với các cá nhân, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân của Việt Nam trực tiếp kinh doanh bằng thương mại điện tử; hoặc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc nghiên cứu hay cung cấp các dịch vụ về thương mại điện tử, có tâm huyết với Hiệp hội như sau:
1. Tự nguyện đăng ký tham gia, cam kết chấp hành Điều lệ Đối tượng tham gia Hội viên như sau:
– Hội viên cá nhân: Là giảng viên đang giảng dạy tại Các cơ sở giáo dục Đại
học;
– Hội viên tập thể: Là các doanh nghiệp, công ty thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề.
2. Đăng ký trực tuyến theo mẫu quy định trên Trang thông tin điện tử của Hiệp hội: https://www.vecom.vn/thu-tuc-dang-ky;
3. Trong trường hợp doanh nghiệp hoặc tổ chức đăng ký tham gia Hiệp hội, người đại diện phải là người có thẩm quyền quyết định. Trong trường hợp uỷ nhiệm, người được uỷ nhiệm làm người đại diện phải có đủ thẩm quyền quyết định và người uỷ nhiệm phải chịu trách nhiệm về sự uỷ nhiệm đó;
4. Sau khi hoàn thành đăng ký trực tuyến, tuân thủ hướng dẫn và cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan theo hướng dẫn của cán bộ Văn phòng Hiệp hội. Theo Điều lệ, để Ban Thường trực Hiệp hội có đủ cơ sở xem xét và quyết định kết nạp doanh nghiệp là hội viên chính thức, đề nghị anh/chị hoàn thành các thủ tục sau:
– Bản scan form đăng ký gia nhập có chữ ký của người đại diện
– Bản scan giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
– Logo và bài giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp (để đăng tải lên website của Hiệp hội)
– Đóng phí hội viên tập thể hay cá nhân vào tài khoản của Hiệp hội

* Lưu ý: Trong trường hợp đăng ký hội viên cá nhân cần bổ sung thêm bản chứng minh thư photo công chứng của cá nhân tham gia.
5. Lệ phí gia nhập:
a) Hội viên tập thể: 15 triệu đồng/năm
b) Hội viên cá nhân: 500.000 đồng/năm
– Tài khoản của Hiệp hội: số 0011.0022.38049 – Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank. Ghi rõ: 1) Tên doanh nghiệp; 2) Tên đơn vị thụ hưởng: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam; 3) Nội dung chuyển khoản: đóng phí hội viên
– Trong trường hợp hội viên đóng lệ phí bằng tiền mặt, cán bộ Văn phòng có hướng dẫn cụ thể…
6. Sau khi Ban Thường trực quyết định kết nạp, hội viên mới sẽ được cấp “Giấy Chứng nhận hội viên” từ Hiệp hội.
7. Căn cứ tình hình cụ thể, Hiệp hội có thể tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới và có các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hội viên mới.

C. QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

Mọi hội viên có quyền tham gia đầy đủ các hoạt động của Hiệp hội theo quy định tại Điều lệ. Một số quyền lợi chủ yếu bao gồm:
– Thông qua Hiệp hội tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển thương mại điện tử phù hợp với các quy định của pháp luật; tham gia tư vấn, phản biện các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.
– Được Hiệp hội phổ biến, cập nhật chính sách, pháp luật liên quan tới lĩnh vực thương mại điện tử, cung cấp thông tin, chương trình hỗ trợ liên quan tới lĩnh vực thương mại điện tử.
– Tham gia các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, hợp tác, liên kết giữa các hội viên, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển thương mại điện tử và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này.
– Tham gia các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc giữa hội viên và các đối tượng khác trong và ngoài nước do Hiệp hội tổ chức để trao đổi thông tin, xúc tiến thương mại điện tử.
– Tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm xã hội hoá thương mại điện tử do Hiệp hội chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị khác tổ chức.
– Thông qua Hiệp hội tham gia với các cơ quan chức năng của nhà nước để tổ chức đào tạo chuyên môn về thương mại điện tử cho các hội viên và các đối tượng khác.
– Tham gia các hoạt động khảo sát, học tập kinh nghiệm triển khai thương mại điện tử trong và ngoài nước do Hiệp hội tổ chức.
– Được sự trợ giúp của Hiệp hội để giải quyết bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải khi có tranh chấp xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.
– Có thể sử dụng, khai thác các hoạt động hay sản phẩm của Hiệp hội để quảng bá hình ảnh và sản phẩm của hội viên. Đề xuất, góp ý và yêu cầu Hiệp Hội thay mặt hội viên kiến nghị tới các cơ quan Chính phủ về những vấn đề có liên quan tới thương mại điện tử (TMĐT).
– Được hưởng các ưu đãi dành cho hội viên đối với các hoạt động do Hiệp hội tổ chức hoặc có thỏa thuận ưu đãi giữa Hiệp hội với các tổ chức khác.
– Được bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp và giúp đỡ khi gặp khó khăn với đối tác và các cơ quan quản lí nhà nước, Chính phủ.
– Quảng bá rộng rãi thông tin, năng lực của doanh nghiệp hội viên thông qua hệ thống trung tâm tư vấn của Hiệp Hội, các kênh xúc tiến thương mại.
– Tiếp cận với những công nghệ hỗ trợ TMĐT tiên tiến thông qua các chương trình hợp tác quốc tế của Hiệp hội.
– Có cơ hội xuất hiện trong các ấn phẩm của Hiệp Hội: sách, website, tờ rơi, tạp chí Thương gia và Thị trường, v.v…
– Được cấp giấy “Chứng nhận hội viên”.

D. NGHĨA VỤ

– Tuân thủ Điều lệ và chấp hành các quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội.
– Đảm nhận những nhiệm vụ, công việc do Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội phân công.
– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, cung cấp thông tin theo yêu cầu của Hiệp hội và không trái với quy định của pháp luật.
– Đóng lệ phí gia nhập (lần đầu tiên) và lệ phí hàng năm đầy đủ và đúng kỳ hạn theo quy định của Ban Chấp hành Hiệp hội.
– Đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ các hội viên khác, giữ gìn uy tín chung của Hiệp hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *